Życzenia Wielkanocne.

W imieniu całej naszej wspólnoty klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, wszystkim naszym byłym i obecnym parafianom i sympatykom naszego Sanktuarium składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech fakt tego pustego grobu napełnia nas radością ze Zmartwychwstania Chrystusa i z prawdy, że pomoże nam On powstać z każdego naszego grzechu i razem z Nim mieć udział w chwale Ojca. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was pogłębieniem wiary, radością, miłością, zgodą i pokojem. 

Radosnego i szczęśliwego ALLELUJA

życzą OO. Karmelici.