Życzenia Wielkanocne.

SAMSUNG CSCW imieniu całej naszej wspólnoty klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, wszystkim naszym parafianom i gościom składamy najserdeczniejsze życzenia: Niech ta radosna nowina o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa rozbrzmiewa z wielkim entuzjazmem i wielką mocą, aby jej echem przepojony był cały świat. Niech wypełnia nas łaska Ducha Świętego, abyśmy jeszcze lepiej i radośniej głosili prawdę Bożą, że tak jak On, my również kiedyś zmartwychwstaniemy i razem z Nim będziemy przebywać w chwale.

Radosnego i szczęśliwego ALLELUJA
życzą OO. Karmelici.