Wizytacja Kanoniczna Parafii Św. Anny w Sąsiadowicach.

W piątek 27 września 2013 r. Mszą św. o godz. 18.00 w naszym Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach Ordynariusz Diecezji Lwowskiej Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki rozpoczął wizytację kanoniczną parafii Dekanatu Samborskiego, które będzie przeprowadzał wraz ze swoim biskupem pomocniczym Ks. Bpem Leonem Małym przez kilka tygodni. Nasza Parafia św. Anny w Sąsiadowicach była wizytowana przez Bpa Leona przez dwa dni, w sobotę i niedzielę 28 i 29 września br. Już zaraz widać piękne owoce tej wizytacji wzrostem pobożności naszych parafian i podwyższeniem statystyki uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach, które zostały uświetnione przez nasz Sąsiadowicki Zespół “Sąsiedzi” muzyką i śpiewem. Prośmy nadal dobrego Boga o kolejne błogosławione owoce tej wizytacji.

Program Wizytacji Kanonicznej w Parafii Św. Anny w Sąsiadowicach

 

Piątek, 27 września 2013 r. godz. 18.00.

– Rozpoczęcie wizytacji w Dekanacie Samborskim Mszą św. pod przewodnictwem Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego z udziałem Ks. Bpa Leona Małego, Ks. Inf. Józefa Pawliczka oraz Księży z Dekanatu.

 

Sobota, 28 września 2013 r.

– godz. 15.00 – Odwiedziny w domach rodziny wielodzietnej i osób chorych.

– godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Leona Małego i wspomagającego go Ks. Kanclerza Władysława Grymskiego z udzieleniem błogosławieństwa dzieciom.

– godz. 19.00 – Kolacja i spotkanie z Duchownymi innych wyznań oraz z Państwowymi Władzami Terytorialnymi.

 

Niedziela, 29 września 2013 r.

– godz. 10.00 – Msza św., a po niej spotkanie z Ministrantami i młodzieżą.

– godz. 12.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chrztu Św. i zakończenie wizytacji.