Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

W sobotę, 25 marca 2023 r., dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, przypadła Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten przypomina o przybyciu do mieszkającej w Nazarecie Maryi Archanioła Gabriela, który oznajmił, że w Jej życiu spełnią się zapowiedzi proroków Starego Testamentu, a Jej Syn, który za sprawą Ducha Świętego pocznie się w dziewiczy sposób, będzie Synem samego Boga. Bardzo często uroczystość ta przypada w trakcie trwania Wielkiego Postu, co wymownie wskazuje na to, że tajemnica Wcielenia jest ściśle związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym dniu w naszym sąsiadowickim sanktuarium uroczysta Msza św. została celebrowana o godz. 18.00. Zgromadzeni na niej wierni modlili się m.in. o Boże błogosławieństwo dla siebie, o pogłębienie swojej wiary, i o pokój w Ukrainie.