Święta Anno, módl się za nami

26 lipca 2022 r., tak jak każdego roku, w naszym sąsiadowickim sanktuarium przeżywaliśmy odpust ku czci
św. Anny Samotrzeciej, która jest patronką naszej Parafii. Uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 sprawował
i kazanie wygłosił J. E. o. bp Edward Kawa OFM Conv., który przypomniał nam, że św. Anna jest dla nas
wszystkich niedoścignionym wzorem modlitwy i służby Bogu. Jest Ona również naszą możną patronką, która
nieustannie opiekuje się nami oraz naszymi rodzinami. Ojciec biskup podkreślił, że w sposób szczególny jest
ona opiekunką dzieci i wnuków, których stara się chronić przed złem. W trudnych sprawach i problemach,
które napotykamy w naszym życiu, zawsze powinniśmy szukać jej orędownictwa oraz opieki. W odpuście tym
uczestniczyli liczni księża z Dekanatu Samborskiego oraz Mościckiego, na czele z ks. wicedziekanem
Włodzimierzem Stroguszem, proboszczem Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Chyrowie. Uroczystość tradycyjnie
zakończyła procesja Eucharystyczna i dziękczynne „Te Deum”. Wszystkich czcicieli św. Anny Samotrzeciej
polecamy Jej opiece ufając, że wyprosi nam wszystkim potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.