Pierwsza Komunia Święta

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

Przygotowanie do przyjęcia pierwszej komunii św., a co za tym idzie do pierwszej spowiedzi św. prowadzone jest w naszej parafii dla dzieci uczęszczających do klasy trzeciej.

Osoby dorosłe, które chcą przygotować się do pierwszej spowiedzi i komunii św. odbywają indywidualne przygotowanie, pod kierunkiem kapłanów z parafii.