Okres Bożego Narodzenia A.D. 2022-2023 

Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi świętami w całym roku. W naszych domach i kościołach ustawiamy choinki, budujemy bożonarodzeniowe szopki, czy ustawiamy świąteczne dekoracje. Wszystko to kieruje naszą uwagę na Nowonarodzone Dziecię Jezus, które jest najpiękniejszym darem miłości Boga do człowieka. Jezus przyszedł na świat ponad dwa tysiące lat temu w betlejemskiej grocie, ale powinien również narodzić się w naszych sercach. Msza św. Pasterska, która upamiętnia pasterzy udających się do Betlejem, aby spotkać Nowonarodzonego Jezusa, rozpoczęła się o godz. 21.30. Później w radosnej atmosferze przeżywaliśmy sam dzień Bożego Narodzenia i oktawę tych świąt. Niech wesoła nowina o Bogu, który stał się człowiekiem, dotrze do nas, a Nowonarodzony Jezus niech błogosławi w Nowym Roku wszystkim przyjaciołom naszego Sanktuarium, obdarzając ich obfitością Swoich łask, oraz nadzieją i radością. Niech Jezus obdarzy nasz udręczony wojną kraj darem upragnionego przez nas pokoju i niech ten pokój zapanuje również w naszych sercach. 

Oktawa Świąt Bożego Narodzenia kończy się 01 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z Maryi narodził się Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i Człowiekiem. Stała się więc Ona Matką naszego Zbawiciela. Podczas oktawy świąt Bożego Narodzenia dziękujemy Bogu za to, że dla naszego zbawienia Jego Syn stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Natomiast w kończącą ją Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki wyrażamy również naszą wdzięczność Maryi za to, że zgodziła się zostać Matką Jezusa. O tym mówi m.in. Sobór Efeski z 431 r., na którym został ogłoszony dogmat o tym, że Maryja jest Matką Bożą. 

Prawie tydzień później, 06 stycznia, przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną Świętem Trzech Króli, która upamiętnia objawienie się światu Boga w postaci narodzonego w Betlejem Jezusa. Do tej właśnie miejscowości, według relacji ewangelisty Mateusza, za przewodem gwiazdy przybyli mędrcy, aby oddać Mu pokłon oraz ofiarować złoto, kadzidło, i mirrę. W chrześcijańskiej tradycji nosili oni imiona: Kacper, Melchior, i Baltazar. Na pamiątkę tego wydarzenia w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 poświęcono kadzidło, kredę, oraz wodę. Po zakończonych Mszach św. parafianie zabierali je do domów na znak, że przyjęli do nich Jezusa. W kadzidle, którego dym unosi się do góry, znalazło odzwierciedlenie ich pragnienie, aby odmawiane w ich domach modlitwy podobnie jak ten dym unosiły się prosto do Boga. Kredą oznaczyli drzwi swoich domów, wypisując na nich litery K+M+B (od imion Trzech Króli) wraz z oznaczeniem nowego roku, a wodą święconą pokropili swoje domy i mieszkania, aby przez cały Nowy Rok ich prośby i błagania zostały przez Boga wysłuchane. 

Po przeżyciu tajemnicy Narodzenia Jezusa, Macierzyństwa Maryi i Objawienia Pańskiego Kościół celebruje Święto Chrztu Pańskiego. Święto to upamiętnia historyczne wydarzenie, które rozegrało się nad brzegiem Jordanu, gdy Jezus przyjął chrzest z rąk św. Jana Chrzciciela. W trakcie przyjmowaniu chrztu i tuż po nim objawiła się cała Trójca Święta: Bóg Ojciec potwierdził, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, Chrystus był oczywiście obecny jako prawdziwy człowiek, a Duch Święty pojawił się nad Nim w postaci gołębicy. Począwszy od tego wydarzenia Jezus rozpoczął swoją misję głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jest to niedziela, która kończy okres Narodzenia Pańskiego, chociaż w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i zachowuje się świąteczną dekoracje świątyń. W tym dniu w Sanktuarium pw. św. Anny w Sąsiadowicach sprawowano dwie Msze św. o godz. 10.00 i 12.00, podczas których poświęcono wodę, którą parafianie zabierali do swoich domów.