Błogosławieństwo prymicyjne o. Andrzeja.

Prymicyjne błogosławieństwo O. Andrzeja Gierczaka O.Carm., którego mama pochodzi z Ukrainy, jest dla całej naszej wspólnoty parafialnej umocnieniem do dobrego i godnego życia nas Polaków i katolików obrządku rzymskokatolickiego na Ukrainie w Sąsiadowicach. Życzymy O. Andrzejowi, aby Królowa Karmelu umacniała go w posłudze kapłańskiej i zakonnej.