Życzenia

Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.  
(J 1,1-5.14)

W małym Dzieciątku

Bóg daje nam zbawienie.

Niech Gwiazda Betlejemska

zwiastuje nam w sercu na nowo tę Dobrą Nowinę.

Niech się rozraduje serce i mocniej uwierzy Jezusowi

i niech się umocni nadzieją na cały Nowy 2024 Rok.

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku

życzą:

Karmelici z Sąsiadowic