Zyczenia Wigilijne

Aby przy wigilijnym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i wszelką pomyślność.