Wizyta dzieci z Lipin.

W dniach 08-12 lipca 2013 r. w naszym sanktuarium przebywała grupa dzieci z naszego klasztoru w Lipinach z Polski. Był to dla nich czas odpoczynku ale i też zapoznania się z miejscową wspólnotą. Wszyscy byli urzeczeni pięknem Sąsiadowic i całej Ukrainy, a nade wszystko gościnnością im okazaną. Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przyjęcie naszych gości czy to przez pomoc w klasztorze czy poprzez produkty żywnościowe składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!