Wielkanoc w Sanktuarium św. Anny

17 kwietnia 2022 r. 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to niewątpliwie czas wesela i radości, które biorą początek z historycznego faktu zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Brutalna rzeczywistość wojny toczącej się w naszym kraju codziennie odbiera jednak radość milionom mieszkańców Ukrainy. Tegoroczne święta stały się więc okazją do pogłębionych przemyśleń dotyczących sensu cierpienia i ofiary Jezusa, które uwolniły nas wszystkich z więzów krępującego nas grzechu i na nowo dało nam nadzieję. Światło Wielkanocnego poranka, który przywraca pokój, rozpraszając mroki i cienie śmierci, to najważniejsze doświadczenie, którego potrzebują dzisiaj miliony osób żyjących w Ukrainie. Niech zatem Zmartwychwstały Chrystus, który pokonał grzech, zło, i śmierć, obdarzy nasz kraj pokojem, przywracając ludziom w nim mieszkającym radość i nadzieję na lepsze jutro.