Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 

25 marca 2022 r.

W piątek, 25 marca 2022 r., przypadała Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W Kościele powszechnym obchodzona jest dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Uroczystość ta przypomina o najważniejszym historycznym wydarzeniu, od którego rozpoczęliśmy nową rachubę czasu: Archanioł Gabriel przybył do mieszkającej w Nazarecie Maryi, aby obwieścić Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. To, że Uroczystość ta bardzo często przypada w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie powiązana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym dniu w sąsiadowickim sanktuarium uroczysta Msza św. została sprawowana o godz. 18.00. Tuż po Mszy św. została odprawiona Droga Krzyżowa, w czasie której modliliśmy się o pokój w Ukrainie.