Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym sanktuarium

Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, jest dniem szczególnym, gdyż wspominamy w nim tych wszystkich, którzy doszli już do celu swojej pielgrzymki i cieszą się szczęściem wiecznym w niebie. Ukazują nam oni tą szczególną drogę, która zaprowadziła ich do świętości. Święci nie pozostają obojętni na nas, widząc jak nasza własna droga do nieba jest trudna i wyboista, lecz otaczają nas swoją opieką. Dzień później, 2 listopada, przeżywamy w Kościele liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, które zwyczajowo nazywa się „Dniem Zadusznym”. W tym dniu pamiętamy o tych wszystkich, którzy przekroczyli już ten próg, który nazywamy śmiercią i przebywają w czyśćcu. Za tych wiernych ofiaruje się modlitwy i odpusty, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa, uobecniającą się we Mszy św.

W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele w Sąsiadowicach Msza św. była sprawowana o godz. 11.00, po czym udaliśmy się w procesji na cmentarz, gdzie modliliśmy się nie tylko za zmarłych z naszych rodzin, ale także za tych, o których już nikt nie pamięta, prosząc, aby Pan Bóg dał im łaskę nieba.