Uroczystość Wszystkich Świętych 

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, wspominamy tych wszystkich, którzy już weszli do chwały niebieskiej i cieszą się szczęściem wiecznym. Wskazują oni pielgrzymującym jeszcze na ziemi ludziom drogę, która zaprowadziła ich do świętości. Dzień ten przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie z nimi, podkreślając, że otaczają nas oni swoją opieką. Następnego dnia, 2 listopada, obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, który tradycyjnie nazywa się „Dniem Zadusznym”. W tym dniu wspominamy wszystkich wierzących, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę, a teraz przebywają w czyśćcu. Za tych wiernych ofiaruje się modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa, uobecniającą się we Mszy św. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym sanktuarium w Sąsiadowicach Msza św. była sprawowana o godz. 11.00, po czym udaliśmy się w procesji na cmentarz, gdzie modliliśmy się nie tylko za naszych bliskich zmarłych, ale także za tych, o których już nikt nie pamięta. 

Od Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach można uzyskać odpust zupełny za ich pobożne nawiedzenie, odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, oraz dowolnej modlitwa w intencjach Ojca św., a także za Spowiedź i Komunię św. W dniach 1-8 listopada również można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza wierni mogą zyskać odpust cząstkowy.