Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

We wtorek, 15 sierpnia 2023 r., miała miejsce Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która w tradycji polskiej nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. O godz. 10.00 i 12.00 w sąsiadowickim sanktuarium były sprawowane Msze św., podczas których o. proboszcz wygłosił okolicznościową homilię. Uroczystość ta daje nam nadzieję, że któregoś dnia my również będziemy przebywać w domu naszego Ojca w naszej niebiańskiej ojczyźnie. Przynosząc do kościoła wiązanki kwiatów, zbóż, roślin, warzyw, wyrażamy nadzieję, że po naszej śmierci Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, będących świadectwem życia, w którym nie było rozdźwięku pomiędzy uczynkami a wyznawaną przez nas wiarą.