Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana popularnie pod nazwą święta Trzech Króli, jest jednym z najstarszych świąt w całym kalendarzu liturgicznym. Upamiętnia ona objawienie się światu Boga w postaci narodzonego w Betlejem Jezusa Chrystusa. Według ewangelisty Mateusza, w stronę miejscowości, w której Jezus się urodził, za gwiazdą na niebie podążyli mędrcy ze Wschodu, pragnąc oddać pokłon Nowonarodzonemu Królowi i ofiarować Mu złoto, kadzidło i mirrę. W chrześcijańskiej tradycji mędrcy ci nazywani są Kacper, Melchior, i Baltazar. Na pamiątkę tego wydarzenia w Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 poświęcono kadzidło, kredę oraz wodę. Po zakończonych Mszach św. parafianie zabierali je do domów na znak, że przyjęli do nich Wcielonego Syna Bożego. Kadzidło wyraża życzenie, aby odmawiane w domach modlitwy unosiły się ku Bogu jak kadzielny dym. Kredą oznacza się drzwi, wypisując na nich litery K+M+B (od imion Trzech Króli) wraz z oznaczeniem nowego roku, a wodą święconą kropi się domy i mieszkania, aby przez cały Nowy 2022 Rok prośby i błagania mieszkających w nich domowników zostały przez Boga wysłuchane i spełnione.