Uroczystość Bożego Ciała 

W niedzielę, 19 czerwca 2022 r., Kościół w Ukrainie świętuje Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia, jak każdego roku, wokół naszego kościoła i klasztoru przeszła uroczysta procesja Eucharystyczna. Sama procesja jak i fragmenty Ewangelii o Eucharystii odczytywane przy każdym z czterech ołtarzy przypominały nam wydarzenia, które miały miejsce w Wielki Czwartek w Wieczerniku i kierowały naszą uwagę na cud przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa, który dokonuje się na każdej Mszy św. O tej rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii oprócz Pisma św. i tradycji Kościoła mówi także Katechizm Kościoła Katolickiego w następujących słowach: „Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy … W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus.” (KKK 1374).