Uroczystość Bożego Ciała 

W tym roku w Kościele Katolickim w Ukrainie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie znana jako Boże Ciało, obchodzona była w niedzielę, 11 czerwca. Z uwagi na deszczową aurę po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszyła procesja Eucharystyczna wewnątrz naszego kościoła. Ewangelie o Eucharystii odczytywane przy każdym z czterech ołtarzy, dzieci sypiące kwiaty pod stopy Jezusa niesionego w monstrancji, wszystko to przypominało wydarzenia, które rozegrały się w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Fakt ten mówił nam o cudzie przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa, który dokonuje się na ołtarzach całego świata.