Triduum Paschalne w Sanktuarium św. Anny 

Niedzielą Palmową, 2 kwietnia 2023 r. rozpoczął się w tym roku Wielki Tydzień, którego najważniejszą częścią było Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, i Wielka Sobota. Po nich nastało największe święto w całym kalendarzu liturgicznym – Wielkanoc, czyli Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

Triduum Paschalne rozpoczęło się w Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. W tym dniu wieczorem o godz. 18.00 została odprawiona w naszym kościele uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której dziękowaliśmy Bogu za ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie śpiewania hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie wykonywano przez cały Wielki Post, głośno biły wszystkie znajdujące się w kościele dzwony. Po Mszy św. ruszyła procesja do ciemnicy, gdzie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. 

W Wielki Piątek, 7 kwietnia 2023 r., wieczorem o godz. 18.00 odprawiana została wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, która również miała swój szczególny przebieg. Celebrans i asysta wyszli z zakrystii w ciszy, po czym kapłan położył się krzyżem przed ołtarzem, następnie wstał i udał się na miejsce przewodniczenia. Liturgia Słowa z czytanym z podziałem na role opisem Męki Pańskiej według św. Jana stanowiła pierwszą część tej liturgii. Po homilii w modlitwie wstawienniczej polecaliśmy Bogu siebie i cały świat. Głównym wydarzeniem tej liturgii była adoracja Krzyża, który, zasłonięty fioletową tkaniną, został wniesiony przed ołtarz. Kapłan, śpiewając trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”, odsłonił Krzyż, po czym wszyscy wierni zgromadzeni w kościele podchodzili i oddawali Mu cześć przez ucałowanie Go. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przyniesiony został Najświętszy Sakrament i wiernym udzielono Komunii świętej. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego, gdzie wystawiono Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym, przejrzystym welonem. 

Wielka sobota, 8 kwietnia 2023 r. była dniem ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa, w którym nie odprawiono Mszy św. W tym dniu kapłan poświęcił pokarmy wielkanocne, a więc chleb na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy, mięso na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami, oraz jajek, które wyobrażają nowe życie. 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła się w sobotę o godz. 18.00 liturgią światła. Na zewnątrz kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego zapalił Paschał. Celebrans wyżłobił na nim znak krzyża, aktualny rok, umieścił pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Jezusa, wypowiadając przy tym słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Paschał został wniesiony do zatopionej w mroku świątyni, a wierni zapalili od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Zwieńczeniem obrzędu światła było Orędzie Wielkanocne. Dalszą częścią Liturgii Paschalnej były czytania przeplatane psalmami, które opowiadały o historii zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy po blisko pięćdziesięciu dniach uroczyście odśpiewano „Alleluja”. Następnie celebrans poświęcił wodę, a wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznali wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Liturgia Paschalna zakończyła się Ofiarą Eucharystyczną. Na drugi dzień w Niedzielę Wielkanocną, 9 kwietnia 2023 r., o godz. 6.00 rano rozpoczęła się procesja rezurekcyjna, po której odprawiono uroczystą Mszę św. 

Jak widzimy światło, które Chrystus wnosi w Wielkanocny poranek, przynosi pokój, rozpraszając mroki i cienie śmierci. Niech zatem Zmartwychwstały Jezus, który pokonał grzech, zło, i śmierć, obdarzy nas wszystkich pokojem, przywracając nam radość i nadzieję na lepsze jutro.