Święto Chrztu Pańskiego

Niedziela, 9 stycznia 2022 r. 

Po przeżyciu tajemnicy Narodzenia Jezusa, Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, i Objawienia Pańskiego Kościół celebruje Święto Chrztu Pańskiego. Podczas tego wydarzenia nad Jordanem miało miejsce objawienie całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemówił, Syn Boży był w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawił się nad Nim w postaci gołębicy. 

Chrystus przyszedł nad brzeg Jordanu, aby z rąk św. Jana Chrzciciela przyjąć chrzest, tak jak wszyscy ludzie. Począwszy od tego wydarzenia Jezus rozpoczął swoją misję głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. Chrystus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn, który został posłany na świat po to, aby dokonać dzieła odkupienia. Bóg Ojciec potwierdził misję Jezusa, dając świadectwo, że jest Jego Synem i może przemawiać w Jego imieniu. Podczas swojej działalności św. Jana Chrzciciel udzielał ludziom chrztu na znak oczyszczenia z grzechów. Jezus oczywiście takiego oczyszczenia nie potrzebował, gdyż był Synem Bożym, który nigdy nie popełnił żadnego, nawet najmniejszego grzechu. Przyjmując chrzest z rąk św. Jana Chrzciciela, Jezus chciał okazać Swoją solidarność z każdym człowiekiem, który takiego oczyszczenia potrzebował. 

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jest to już I Niedziela Zwykła, która kończy okres Narodzenia Pańskiego, chociaż w polskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i zachowuje świąteczne dekoracje świątyń. W tym właśnie dniu w Sanktuarium pw. św. Anny w Sąsiadowicach sprawowano Msze św. o godz. 10.00 i 12.00, podczas których wygłoszono okolicznościową homilię oraz poświęcono wodę, którą parafianie zabierali do swoich domów.