Studio Wschód – film o odpuście w Sąsiadowicach.

Studio Wschód