Środa Popielcowa w Sąsiadowicach 

Przypadająca w dniu 22 lutego Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele okres liturgiczny zwany Wielkim Postem, który trwa czterdzieści dni i pomaga przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W procesie nawrócenia bardzo potrzebne są trzy „narzędzia”, dzięki którym możemy pogłębić naszą wiarę w Boga: post, modlitwa i jałmużna. Praktyki te uczą wstrzemięźliwości pozwalającej zdobyć pewien dystans do rzeczy, chronią przed zachłannością, oraz uczą otwartości na współpracę z wolą Bożą. Łączą się one w nieodzowny sposób z miłosierdziem, które – jak uczy św. Augustyn – jest nieodzowne, gdyż nadaje im głęboki sens. 

W sąsiadowickim sanktuarium wierni uczestniczyli na Mszach św. o godz. 10.00 i 12.00, podczas których kapłan posypywał głowy popiołem, mówiąc: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, co miało uzmysłowić kruchość naszego życia, nieuchronność śmierci, oraz konieczność nawrócenia. W dziele poprawy życia pomagają nam także takie ćwiczenia duchowe jak Droga Krzyżowa, która w naszym kościele celebrowana jest w każdy piątek po Mszy św. o godz. 16.00 i Gorzkie Żale, które śpiewane są po każdej niedzielnej Eucharystii o godz. 10.00 i 12.00.