Spowiedź Święta

“Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”(Katechizm Kościoła Katolickiego 1422).

Z sakramentu spowiedzi w naszej parafii mogą korzystać wszyscy katolicy, którzy przystąpili już do pierwszej komunii św.

Spowiedź odbywa się codziennie przed każdą Mszą św. Kościół zachęca do systematycznego korzystania z tego sakramentu, zwłaszcza gdy na naszym sumieniu ciążą grzechy ciężkie.