Spotkanie opłatkowe w Sąsiadowicach

We wtorek, 19 grudnia 2023 r., w naszej parafii odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe z ks. arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. W spotkaniu tym uczestniczyli księża i siostry zakonne z Dekanatu Samborskiego. Rozpoczęło się ono Mszą św. roratnią sprawowaną w naszej świątyni o godz. 16.00, na której uczestniczyło wielu naszych parafian. Po zakończeniu Eucharystii ks. arcybiskup wygłosił konferencję dla duchowieństwa i sióstr zakonnych w salce katechetycznej, po czym odbyło się spotkanie przy wspólnym stole wigilijnym. Obecni dzielili się opłatkiem składając wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.