śp. o Roman Dąbrowski

23 stycznia 2021 rano zmarł o. Roman Dąbrowski O.Carm., Przeor i Proboszcz w Sąsiadowicach. Prosimy o modlitwę w Jego intencji. R.I.P.