Sakrament Małżeństwa

I. Ślub narzeczonych z parafii katedralnej

(co najmniej jedno z narzeczonych mieszka na terenie parafii katedralnej)

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu.

W ustalonym terminie należy potwierdzić datę ślubu.

Trzy miesiące przed datą ślubu należy przyjść do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:

  1. Paszport
  2. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby ochrzczone w naszym Sanktuarium
  3. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole tzw. indeks lub świadectwo
  4. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce)
  5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)
  6. Dokument z Rejestracji Aktów Stanu Cywiłnego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)
  7. Dane personalne świadków

 II. Ślub narzeczonych spoza parafii

(żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii katedralnej)

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu.

Po wygłoszeniu zapowiedzi i skompletowaniu wymaganych dokumentów parafia zamieszkania wystawia licencję na parafię pw. Św. Anny w Sąsiadowicach, którą należy dostarczyć do naszej kancelarii co najmniej 14 dni przed ślubem.