Rok Krzyża Świętego

            Prawdziwie bolesna Droga Krzyżowa w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego z chwilą napaści Federacji Rosyjskiej. Nasi parafianie tak jak wszyscy mieszkańcy kraju rozważając w okresie Wielkiego Postu mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, którego ukrzyżowali ludzie oddający się na służbę złu, lepiej rozumieją Drogę Krzyżową Chrystusa, niewinnego Baranka Bożego. Wziąwszy na siebie wszystkie słabości i cierpienia, Jezus własny Krzyż uczynił miejscem nie przekleństwa i niegodziwości, ale błogosławieństwa i łaski. To jest właśnie powód, dla którego zwracamy się w kierunku Krzyża, prosząc Pana, aby okazał tej ziemi Swoje miłosierdzie.

            Niedziela, 6 marca, rozpoczęła w Kościele Katolickim w Ukrainie Rok Krzyża Świętego. W tym dniu w czasie Mszy św. sprawowanych w naszym sanktuarium o godz. 10.00 i 12.00 poświęcone zostały przyniesione przez parafian krzyże. Odpowiadając na prośbę naszego Metropolity ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego mieszkańcy naszej parafii umieścili je w swoich domach w godnych miejscach, aby gromadzić się przy nich na rodzinnej modlitwie w intencji pokoju w Ukrainie.