Poświęcenie tablicy śp. o Romana Dąbrowskiego O.Carm

Parafianie cały czas pamiętają o swoim zmarłym w zeszłym roku proboszczu o. Romanie Dąbrowskim O.Carm (1961-2021), czego wyrazem jest poświęcenie tablicy upamiętniającej jego życie i posługę pasterską. W sobotę, 29 stycznia 2022 r., odbyło się uroczyste poświęcenie tej tablicy. Msza święta, która rozpoczęła się o godzinie 11.00, zgromadziła wielu parafian z Sąsiadowic i Dąbrówki, kapłanów z Dekanatu Mościckiego i Samborskiego z ks. dziekanem Andrzejem Kurkiem CR na czele, oraz karmelitów pracujących w Krakowie, Gdańsku, i Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). Wśród gości obecny był także o. Roman z Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, który podczas okolicznościowej homilii przypomniał pozornie smutny wyraz twarzy śp. o. Romana, za którym kryła się nie tylko jego wielka troska o parafię, ale także jego dobroć okazywana wszystkim napotykanym przez siebie ludziom. Był to, jak zauważył ks. Arcybiskup, smutek jedynie pozorny, gdyż o. Roman był w rzeczywistości człowiekiem radosnym, żyjącym świadomością ciągłego przebywania w obecności Bożej. Posługujący w tej parafii proboszcz, o. Janusz Janowiak O.Carm, podkreślił bardzo ważną dla niego oraz parafian obecność ks. arcybiskupa, zwierzchnika kościoła lwowskiego, w którym o. Roman prowadził posługę duszpasterską w ostatnich latach swojego życia. Po Mszy św. przy śpiewie modlitwy „Anioł Pański” wyruszyła procesja do kruchty kościoła, gdzie ks. abp. Mieczysław Mokrzycki poświęcił tablicę upamiętniającą śp. o. Romana.