Parafialne Misje Święte 2015.

W dniach od 24 do 31 maja tego roku w naszej parafii św. Anny w Sąsiadowicach odbyły się Parafialne Misje Święte, którym przewodniczyli nasz Ojciec Prowincjał O. Bogdan Meger O.Carm. wraz ze swoim Asystentem i Referentem Powołań O. Mariuszem Płuciennikiem O.Carm., którym pomagali Patryk, Dominik i Marcin. Pierwsze Misje powojenne i zarazem ostatnie odbyły się 25 lat temu, więc tym bardziej w tym roku jubileuszowym 25-lecia ponownego otwarcia kościoła i parafii wypadało aby poprzez Misje Św. odnowić gorliwość w wierze w naszej parafii. Uczestnicząc w Tych Misjach i wsłuchując się w Boże Słowo chcieliśmy wszyscy w naszej parafii przybliżyć się do dobrego Boga, więc prosimy wszystkich o modlitwę, aby każdy z nas otworzył się na działanie Bożej łaski, aby owoce tych Misji w postaci naszego przylgnięcia do Chrystusa, trwały w nas przez długie lata.