Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny 26 grudnia 2021 r. 

  1. W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia i święta liturgiczne: 

 

Niedziela Uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; 

Poniedziałek Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty; 

Wtorek Święto Świętych Młodzianków, męczenników; 

Środa Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika; 

Piątek Wspomnienie św. Sylwestra, papieża; 

Sobota Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – imieniny naszego ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. 

 

  1. W piątek, 31 grudnia, przeżywać będziemy ostatni dzień 2021 roku. Podczas Mszy św. o godz. 16.00 będziemy dziękować Bogu za wszystkie dary i łaski otrzymane z ręki Jego Opatrzności. Po Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz adoracja, w czasie której będziemy się modlić o ustanie pandemii koronawirusa oraz dziękować dobremu Bogu za otrzymane w minionym roku łaski. Zaś w sobotę będziemy przeżywali Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, modląc się w tym dniu szczególnie o pokój na całym świecie, o ustanie pandemii koronowirusa oraz o Boże błogosławieństwo dla nas samych i naszych rodzin na cały nadchodzący rok

 

  1. W tym tygodniu rozpoczynamy wizytę duszpasterską w naszej parafii, zwaną popularnie kolędą. W Sąsiadowicach każdego dnia kolędować będą od poniedziałku, 27 grudnia, do środy, 29 grudnia, o. Bogdan i o. Janusz zawsze od godz. 10.00. W poniedziałek, 27 grudnia, udamy się z wizytą do parafian mieszkających od Pana Bolesława Pietruszki do Pana Stanisława Kańczugi, czyli cały dół. We wtorek, 28 grudnia, pragniemy spotkać się z parafianami mieszkającymi od Pani Marii Rabińskiej do Pani Kazimiery Strepko, czyli całą górę. W środę, 29 grudnia, pójdziemy z kolędą od Pani Reginy Dzidzińskiej do Pani Marii Hurkawiec, oraz do parafian mieszkających w Głebokiej. Szczegółowy plan kolędy umieszczony jest w gablotce parafialnej na krużgankach. Jeżeli w któryś dzień nie dalibyśmy przejść zaplanowanej kolędy, to postaramy się ją uzupełnić w czwartek, 30 grudnia. Prosimy obliczyć, w którym dniu wypada wizyta duszpasterska w Waszym domu. Postarajcie się, aby nikogo z domowników nie zabrakło na tym modlitewnym spotkaniu z duszpasterzami, a na stole były ustawione krzyż ze świecami, woda święcona z kropidłem, i Pismo św. Jeśliby komuś nie odpowiadał termin wizyty duszpasterzy, to prosimy o kontakt z nami w celu ustawienia terminu wizyty duszpasterskiej w Waszym domu. Dobrowolne ofiary będą w całości przeznaczone na potrzeby naszej parafii, a zwłaszcza na dalsze prace remontowe. 

 

  1. W tym tygodniu ze względu na świąteczny jego charakter katechezy parafialne dla dzieci i młodzieży są odwołane. Z uwagi na wizytę duszpasterską od poniedziałku, 27 grudnia, do środy, 29 grudnia, Msze św. będą w naszym Sanktuarium sprawowane o godz. 8.00 rano. W czwartek, 30 grudnia, i w piątek 31 grudnia, Msze św. będą celebrowane o godz. 16.00 W Nowy Rok (sobota, 01 stycznia 2022) oraz w przyszłą niedzielę, 02 stycznia, Msze św. będą sprawowane o godz. 10.00 i 12.00. W poniedziałek, 27 grudnia, w Święto św. Jana Apostoła po Mszy św. o godz. 8.00 będzie błogosławieństwo wina, a w Święto św. Młodzianków we wtorek, 28 grudnia, po Mszy św. o godz. 8.00 udzielimy błogosławieństwa naszym dzieciom

 

  1. W Nowy Rok (sobota 1 stycznia) w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi może uzyskać odpust zupełny wierny, który w kościele lub kaplicy będzie pobożnie uczestniczyć w uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu Veni Creator (O Stworzycielu Duchu, przyjdź). 

 

  1. Doceniając Waszą życzliwość wobec nas, dziękujemy za sprzątanie i wystrój Kościoła, oraz za dary do kuchni klasztornej i wszelką okazaną nam pomoc, zwłaszcza zaś za przywiezienie choinek do Kościoła oraz młodzieży pomagającej przy dekorowaniu Kościoła na święta. Dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia świąt oraz podniosłego i uroczystego ich przeżycia, w tym szczególnie panu organiście i Sąsiadowickiemu Zespołowi za piękny śpiew w czasie pasterki. Dziękujemy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom za przygotowanie przedstawienia o Bożym Narodzeniu. Niech Dziecię Jezus wszystkim Wam za to Wasze zaangażowanie błogosławi w Nowym Roku. 

 

  1. Błagajmy Pana o Jego błogosławieństwo dla naszych rodzin na Nowy 2022 Rok. Módlmy się również przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o ustanie pandemii koronowirusa oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia, w tym także dla ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego: Pod Twoją obronę … 

 

I za wszystkich bliskich naszemu sercu zmarłych, zwłaszcza zaś za śp. o Romana Dąbrowskiego O.Carm oraz tych wszystkich, których rocznica śmierci przypada w tym tygodniu Wieczny odpoczynek…