Ogłoszenia Duszpasterskie Na 34 Niedzielę Zwykłą – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 21 listopada 2021 r. 

  1. W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia i uroczystości liturgiczne: 

 

Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

Poniedziałek Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; 

Wtorek Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika; 

albo św. Kolumbana, opata; 

Środa Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera 

i Towarzyszy; 

Czwartek Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy 

i męczennicy; 

Sobota Najświętszej Maryi Panny w sobotę;

Niedziela I Niedziela Adwentu – C. 

 

  1. W dniu dzisiejszym przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy, który może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy), stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna, lecz o modlitwę skierowaną w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież), oraz wykonanie czynności związanej z odpustem

 

  1. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie będą celebrowane codziennie o godz. 8.00 i 16.00, a w niedzielę o godz. 10.00 i 12.00. Natomiast katechezy parafialne dla dzieci i młodzieży odbywać się będą w trzech grupach wiekowych w następujących terminach: 

 

Grupa I – klasy 0-3 – w poniedziałek o godz. 15.00; 

Grupa II – klasy 4-6 – w środę o godz. 15.00; 

Grupa III – klasy 7-9 – w piątek po Mszy św. o godz. 16.00 czyli około godz. 16.30. 

 

  1. W dalszym ciągu prosimy wiernych o zgłaszanie do kancelarii parafialnej imion i nazwisk swoich zmarłych, których moglibyśmy polecać Miłosierdziu Bożemu w każda niedzielę w wypominkach rocznych przed Mszami św. przez cały rok, począwszy od przyszłej niedzieli, to jest pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od nowego roku liturgicznego. 

 

  1. W najbliższą piątek przypada 26 dzień miesiąca listopada. Po Mszy św. o godz. 16.00 rozpoczniemy nabożeństwo do św. Anny, podczas którego będziemy modlić się do Boga przez wstawiennictwo naszej Patronki o pomyślność dla naszej Parafii i dla całej Ukrainy. Będzie to okazja do gorliwszej modlitwy w naszych intencjach, które prosimy wypisać na kartkach i złożyć do koszyka, który będzie umieszczony na stoliku w krużgankach. Niech to wspomnienie naszej Patronki będzie dla nas okazją do wzmocnienia naszej wiary.

 

  1. Dnia 29 stycznia 2022 (sobota) o godz. 11.00 w naszej Parafii pw. św. Anny odbędzie się uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej śp. o. Romana Dąbrowskiego O.Carm, który pełnił funkcję przeora klasztoru, kustosza sanktuarium i proboszcza parafii w latach 2015-2021. Poświęcenia dokona JE. ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który będzie przewodniczył uroczystej Mszy św., koncelebrowanej przez kapłanów Dekanatu Samborskiego i przybyłych na tą uroczystość Karmelitów z Polski. Koszt wykonania tej tablicy jest jednak dość duży, to około 10.000 hrywien. Ponadto zakupiliśmy 200 m. kabla elektrycznego, który będzie służył oświetleniu naszego klasztoru i kościoła i będzie połączony z kablem prowadzonym z urzędu gminy („serada”), oraz lampę na słup do oświetlenia terytorium klasztoru. Z uwagi na koszt tych przedsięwzięć zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych parafian o pomoc w sfinansowaniu tych projektów. Bardzo prosimy o zorganizowanie w ciągu miesiąca zbiórki pieniędzy w wysokości 200 hrywien od rodziny, który pomoże nam zakończyć wszystkie wspomniane prace. Bardzo dziękujemy za Waszą modlitwę i hojność. 

 

  1. Doceniając Waszą życzliwość wobec nas, składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie i wystrój naszego kościoła, a także za dary do kuchni klasztornej i wszelką okazaną nam pomoc. Niech Bóg za Wasze zaangażowanie i ofiarne serce stokroć Wam wynagrodzi Swym błogosławieństwem. 

 

  1. Błagajmy teraz dobrego Boga o pokój i stabilizację w Ukrainie, o zgodę i miłość w naszych rodzinach oraz w sąsiedztwie, a także o Jego błogosławieństwo dla wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia. Módlmy się także za wszystkich bliskich naszemu sercu zmarłych, zwłaszcza zaś za śp. o. Romana Dąbrowskiego O.Carm, oraz tych wszystkich, których rocznica śmierci przypada w tym tygodniu. Uczynimy to podczas adoracji Najświętszego sakramentu