Odpust Matki Bożej Szkaplerznej – w niedzielę 16 lipca 2017.

Parafia i Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach przeżywala swoją uroczystość odpustową 16 lipca o godz. 15.oo. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył o. Adam Matoryn – karmelita z Krakowa, wikariusz krakowskiej parafii. O. Adam  zwrócił uwagę na dar szkaplerza jako znak opieki i ratunku przed piekłem dany nam od Boga przez Matkę Bożą. We Mszy św. odpustowej brali też udział proboszczowie: ks. Gerard z Dobromyla, ks. Michał ze Strzałkowic, ks. Paweł z Chyrowa, ks. Tomasz z Niżankowic i o. Bogdan z naszej sąsiadowickiej cerkwi grecko-katolickiej. W czasie Mszy św. ponad 20 osób przyjęło szkaplerz św. Również w kaplicy św. Barbary w Dąbrówce proboszcz przyjął do szkaplerza 20 parafian, na Mszy św. o godz. 9.00.