Odpust ku czci św. Anny

Jak każdego roku 26 lipca 2023 r. w naszym sąsiadowickim sanktuarium przeżywaliśmy odpust ku czci św. Anny Samotrzeciej, która jest patronką naszej Parafii. Uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 sprawował i kazanie wygłosił J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, który przypomniał nam, że występująca na płaskorzeźbie św. Anna ukazana jest w towarzystwie swojej Córki Maryi i swojego Wnuka – Jezusa. Można więc powiedzieć o św. Annie, że sama jest trzecia, niejako ustępując miejsca Jezusowi i Maryi, przez co jest też dla nas wzorem pokory. Imię Anna wywodzi się od hebrajskiego słowa  „hana”, która oznacza łaskę. Nasza Patronka uczy nas współpracy z łaską i układania naszego życia we współpracy z Bogiem. Jest Ona równocześnie naszą patronką, która od wieków opiekuje się nami i naszymi rodzinami. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że w trudnych sprawach i problemach, które napotykamy w życiu, zawsze powinniśmy szukać jej opieki. W odpuście tym uczestniczyli liczni księża z Dekanatu Samborskiego, na czele z ks. wicedziekanem Włodzimierzem Stroguszem, proboszczem Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Chyrowie. Ważnym elementem tej uroczystości była procesja wiernych wokół kościoła i klasztoru oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego udzielił ks. arcybiskup. Wszystkich czcicieli św. Anny Samotrzeciej polecamy Jej opiece ufając, że wyprosi nam wszystkim tak potrzebną w tych trudnych czasach łaskę pokoju oraz Boże błogosławieństwo.