Odbudowa sklepienia w kościele sąsiadowickim.

W ciągu 4 ostatnich miesięcy od kwietnia do lipca 2017 r., odbywała się odbudowa sklepienia w naszym kościele.  Ponieważ od ponad 60 lat boczne nawy nie miały sklepienia, gdyż się zawaliły w latach, gdy kościół stał w ruinie. Prace budowlane był wykonywane przez firmę pracowników z Ukrainy pod kierownictwem architekta  Igora Podolaka i jego syna Tarasa Podolaka.

Pracowników było czterech : Andrej, Nikoła, Pawło i Dymitr. Na pewno wiele trudu kosztowało to, że sklepienie było wysoko i rusztowania musiały być dokładnie wykonane. W pracach tym pomagał pan Michał Pyszniak . Prace te były bardzo kosztowne, ale się opłacało. Teraz kościół wygląda lepiej. Ci panowie podobną pracę wykonali rok temu, tylko że w lewej nawie kościoła. Sklepienia więc już są, ale czeka nas osuszanie kościoła, remont ścian i fresków. Koszty ogromne, studnia bez dna, ale może Bóg dopomoże i św. Anna da nam nowych sponsorów.  Szczególne podziękowania składamy naszym dobrodziejom, naszemu Prowincjałowi o Bogdanowi , przeorowi z Krakowa i byłemu proboszczowi Sąsiadowic o. Zbigniewowi, ks. Witoldowi z parafianami z Głogowa, dobrodziejom, z Baborowa z o. Tadeuszem i o. Zbigniewem,  parafianom i dobrodziejom z Krakowa i wielu innym niech Bóg szczodrze wynagrodzi swym błogosławieństwem.