Obecność Klasztoru w Sąsiadowicach na Kapitule Generalnej Zakonu Braci NMP z Góry Karmel.

W dniach od 3 do 20 września 2013 r. w Sassone koło Rzymu we Włoszech odbyła się kolejna Kapituła Generalna Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, czyli Zakonu OO. Karmelitów. Na tej kapitule, która była poświęcona charyzmatowi i misjom Karmelu, był obecny przeor naszego klasztoru w Sąsiadowicach o. Zbigniew Czerwień O.Carm., który zaznaczył nową obecność karmelitów na Ukrainie w Sąsiadowicach, dzięki czemu cały zakon, obecny na wszystkich kontynentach świata, dowiedział się o istnieniu Sąsiadowic i mieszczącym się na jej terenie klasztorze OO. Karmelitów. Najwyższy przełożony Zakonu Karmelitów O. Generał Fernando Millan Romeral O.Carm., błogosławiąc i pozdrawiając całą wspólnotę klasztorną i parafialną w Sąsiadowicach, obiecał w najbliższym możliwym czasie odwiedzić ten klasztor. Wszyscy obecni na kapitule Karmelici też przekazali swoje pozdrowienia.