Nabożeństwa majowe i czerwcowe 

Miesiąc maj poświęcony jest czci Matki Bożej. Wierni w naszej parafii spotykają się w czasie wieczornych nabożeństw w naszym sanktuarium, gdzie po wieczornej Mszy św. śpiewają Litanię Loretańską do Matki Najświętszej, w czasie której wymieniane są liczne cnoty Matki Boskiej. Po każdym wezwaniu, parafianie proszą o modlitwę, np. „Matko nieskalana – módl się za nami, Orędowniczko Szkaplerza Świętego – módl się za nami”. Oprócz Litanii Loretańskiej nasi wierni śpiewają również modlitwę „Pod Twoją obronę”. Wśród licznych interpretacji znaczenia nabożeństwa majowego pojawia się ta o zwycięstwie życia nad śmiercią, czego symbolem jest przyroda, która w maju budzi się do życia i rozkwita po długich zimowych miesiącach. 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszej parafii wierni spotykają się na nabożeństwach czerwcowych sprawowanym po Mszy św. o godz. 18.00. W czasie tych nabożeństw śpiewają Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Antyfonę do Serca Jezusowego. Główna zasługa w rozpowszechnieniu tego nabożeństwa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), której Jezus złożył dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.