Chrzest

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej.

Przy zapisie należy przedstawić świadectwo narodzenia dziecka.

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych:

  • dane osobowe rodziców – imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka, wyznanie, adres zamieszkania
  • dane rodziców chrzestnych – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie (rodzicami chrzestnymi mogą być tylko katolicy obrządku rzymskokatolickiego lub greckokatolickiego)

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Rodzice chrzestni muszą mieć:

  • ukończone 16 lat
  • sakrament bierzmowania.

Przed obrzędem chrztu chrzestni przedstawiają zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami (osoby żyjące w związkach poza sakramentalnych nie mogą być chrzestnymi).

W piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00 rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w spotkaniu będącym przygotowaniem do głębokiego i religijnego przeżycia uroczystości przyjęcia przez ich dziecko sakramentu Chrztu św.

Do pełnego liturgicznego przeżycia Chrztu św. wymagane jest zatroszczenie się przez rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.