Boże Narodzenie i okres świąteczny w Sąsiadowicach

            Długo oczekiwany przez wielu ludzi dzień, jakim jest Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, nadszedł w niedzielę 24 grudnia. Wieczorem razem z naszymi bliskimi zasiedliśmy do wspólnego stołu, aby łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. Po wieczerzy wigilijnej, w naszym kościele była celebrowana uroczysta Msza św. pasterska. Eucharystii tej przewodniczył proboszcz parafii, który w kazaniu podkreślił, że w ciemnościach toczonej w naszym kraju wojny, pośród naszych osobistych, nieraz bardzo trudnych, życiowych doświadczeń, Chrystus nie przestaje być naszą pociechą i światłem, które wskazuje nam drogę. Przyjmijmy Go więc z głęboką radością i nadzieją.

            Oktawa Świąt Bożego Narodzenia zakończyła się 01 stycznia w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Uroczystość ta przypomina nam, że Maryja jest Matką Osoby Jezusa Chrystusa, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Przysługuje Jej więc tytuł Bożej Rodzicielki. Prawda ta została sformułowana jako pierwszy dogmat maryjny na Soborze w Efezie w 431 r.

            Prawie tydzień później, 06 stycznia, przeżywaliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną Świętem Trzech Króli. Nazwa „Objawienie Pańskie” dobrze tłumaczy sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się bowiem całemu światu, przychodząc na ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli, żyją, i będą żyć. Trzej mędrcy w tradycji chrześcijańskiej nosili imiona: Kacper, Melchior, i Baltazar. Na pamiątkę tego wydarzenia w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 11.00 poświęcono kadzidło oraz kredę. Po powrocie do swoich domów parafianie wypisali poświęconą kredą inicjały imion trzech królów, oddzielając je krzyżykami (K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku. Te wypisane na drzwiach litery świadczą o tym, że w domu mieszka chrześcijańska rodzina.

            Po przeżyciu tajemnicy Narodzenia Jezusa, Macierzyństwa Maryi, i Objawienia Pańskiego Kościół celebruje Święto Chrztu Pańskiego. W czasie chrztu Jezus ukazał się swoim rodakom jako prawdziwy Mesjasz i rozpoczął swoją działalność publiczną. Chrystus przyjął chrzest gdy miał około trzydziestu lat, gdyż dopiero mężczyźnie, który skończył 30 rok życia, według zwyczaju pozwalano występować publicznie i nauczać. Misja Jezusa została potwierdzona przez Boga Ojca, który dał świadectwo, że Jezus jest Jego Synem i ma prawo przemawiać w Jego imieniu. Warto zauważyć, że podczas chrztu Jezusa objawiła się cała Trójca Święta: Bóg Ojciec przemówił, Syn Boży był w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawił się nad Nim w postaci gołębicy.