Błogosławieństwo prymicyjne O. Karola.

Prymicyjne błogosławieństwo O. Karola Amroż O.Carm. jest dla całej naszej wspólnoty parafialnej umocnieniem do dobrego i godnego przygotowania i przeżycia parafialnych uroczystości odpustowych, które będziemy przeżywać już za kilka dni. Życzymy O. Karolowi, aby Królowa Karmelu umacniała go w posłudze kapłańskiej i zakonnej.