Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311).

W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się w każdy poniedziałek od listopada do maja, o godz. 19.30. Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić osoby ochrzczone w kościele katolickim, które ukończyły 15 lat i należą do naszej parafii.

Ten sakrament wymagany jest np. przy zawieraniu ślubu, oraz od osób, które chcą zostać rodzicami chrzestnymi.