Alleluja!!!

Obfitych Łask i Błogosławieńst
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju
Świąt Wielkanocnych
z radosnym “Alleluja”
życza

 O.O Karmelici

 

Odbudowa sklepienia w kościele sąsiadowickim.

W ciągu 4 ostatnich miesięcy od kwietnia do lipca 2017 r., odbywała się odbudowa sklepienia w naszym kościele.  Ponieważ od ponad 60 lat boczne nawy nie miały sklepienia, gdyż się zawaliły w latach, gdy kościół stał w ruinie. Prace budowlane był wykonywane przez firmę pracowników z Ukrainy pod kierownictwem architekta  Igora Podolaka i jego syna Tarasa Podolaka.

Pracowników było czterech : Andrej, Nikoła, Pawło i Dymitr. Na pewno wiele trudu kosztowało to, że sklepienie było wysoko i rusztowania musiały być dokładnie wykonane. W pracach tym pomagał pan Michał Pyszniak . Prace te były bardzo kosztowne, ale się opłacało. Teraz kościół wygląda lepiej. Ci panowie podobną pracę wykonali rok temu, tylko że w lewej nawie kościoła. Sklepienia więc już są, ale czeka nas osuszanie kościoła, remont ścian i fresków. Koszty ogromne, studnia bez dna, ale może Bóg dopomoże i św. Anna da nam nowych sponsorów.  Szczególne podziękowania składamy naszym dobrodziejom, naszemu Prowincjałowi o Bogdanowi , przeorowi z Krakowa i byłemu proboszczowi Sąsiadowic o. Zbigniewowi, ks. Witoldowi z parafianami z Głogowa, dobrodziejom, z Baborowa z o. Tadeuszem i o. Zbigniewem,  parafianom i dobrodziejom z Krakowa i wielu innym niech Bóg szczodrze wynagrodzi swym błogosławieństwem.

Odpust Matki Bożej Szkaplerznej – w niedzielę 16 lipca 2017.

Parafia i Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach przeżywala swoją uroczystość odpustową 16 lipca o godz. 15.oo. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył o. Adam Matoryn – karmelita z Krakowa, wikariusz krakowskiej parafii. O. Adam  zwrócił uwagę na dar szkaplerza jako znak opieki i ratunku przed piekłem dany nam od Boga przez Matkę Bożą. We Mszy św. odpustowej brali też udział proboszczowie: ks. Gerard z Dobromyla, ks. Michał ze Strzałkowic, ks. Paweł z Chyrowa, ks. Tomasz z Niżankowic i o. Bogdan z naszej sąsiadowickiej cerkwi grecko-katolickiej. W czasie Mszy św. ponad 20 osób przyjęło szkaplerz św. Również w kaplicy św. Barbary w Dąbrówce proboszcz przyjął do szkaplerza 20 parafian, na Mszy św. o godz. 9.00.

Rekolekcje – Wakacje z Bogiem dla dzieci.

W dniach od 10 – 15 lipca 2017 r., w naszym Sąsiadowickim Sanktuarium św. Anny Samotrzeć, odbywały się wakacje z Bogiem dla dzieci naszej parafii, dzieci z Wojutycz, Nadyb, Biskowicz, z Samboru, Strzałkowic i Dąbrówki. Były też dzieci z cerkwi grecko-katolickiej. Organizatorami tych rekolekcji była młodzież z Polski WIO (Wspólnota Indywidualności Otwartych) – pod hasłem „Akcja Ukraina WIO”.

Głównym hasłem rekolekcji było: „Przez Maryję prosta droga zaprowadzi cię do Boga”. Szefem rekolekcji był Michał Kalinowski inżynier z Krakowa. Wraz z nim rekolekcje prowadziły studentki z Krakowa, Katowic i Sosnowca: Monika, Kamila, Sebastian, Oliwia Kasia, Bożena, W programie rekolekcji były wspólne posiłki modlitwy, zabawy, konkursy, a także Msza św. w naszym Sanktuarium.

 

Ewangelia na dzis

Słusznie, bracia, Kościół przypisuje do świętych apostołów Piotra i Pawła te słowa Mędrca: „Lecz ci są mężowie miłosierdzia,  których cnoty nie zostały zapomniane; pozostały one z ich potomstwem” (Syr 44,10-11). Tak, można ich nazwać ludźmi miłosierdzia, ponieważ otrzymali miłosierdzie dla nich samych, są pełni miłosierdzia i to w swoim miłosierdziu Bóg nam ich dał.

Zobaczcie, jakie miłosierdzie otrzymali. Jeżeli zapytacie się Pawła… to sam wam o sobie powie: „Ongiś bluźnierca, prześladowca i oszczerca, dostąpiłem jednak miłosierdzia” (1Tm 1,13). Ponieważ kto nie wie o krzywdach, jakie wyrządził chrześcijanom z Jerozolimy…, a nawet z całej Judei?… Co do błogosławionego Piotra, powiem wam inną rzecz, tym bardziej wzniosłą, że wyjątkową. Ponieważ, jeśli Paweł zgrzeszył, to zrobił to w niewiedzy, bo nie miał wiary; Piotr, wręcz przeciwnie, miał oczy szeroko otwarte w chwili swego upadku (Mt 26,69 nn). Ale gdzie „wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20)… Jeśli święty Piotr mógł wznieść się do takiego stopnia świętości, po tak ogromnym upadku, któż mógłby odtąd rozpaczać, byleby tylko zechciał porzucić swoje grzechy? Zauważcie, co mówi Ewangelia: „Wyszedł i gorzko zapłakał” (w. 75)…

Usłyszeliście, jakie miłosierdzie otrzymali apostołowie i odtąd nikt spośród was nie będzie rozpamiętywał więcej, niż potrzeba, swoich dawnych win… Jeśli zgrzeszyłeś, to czy Paweł nie zgrzeszył bardziej? Jeśli upadłeś, czy Piotr nie upadł głębiej niż ty? A jednak obaj, pokutując, nie tylko otrzymali zabawienie, ale stali się wielkimi świętymi, a nawet sługami zbawienia, mistrzami świętości. Czyń zatem podobnie, bracie, bo dla ciebie Pismo nazywa ich „mężami miłosierdzia”.

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Bóg jest miłością, mocą i chwałą – ale jest też tajemnicą. Bóg jest nieograniczony, ale też bliski. Jest Jeden, ale w trzech Osobach. Jest wszystkowiedzący, ale i wszystko-przebaczający.

PISMO ŚWIĘTE

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest pisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W Słowie tym Bóg przekazał człowiekowi wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej. Wyznacza standardy rozwoju charakteru, weryfikuje nasze doświadczenia, objawia autorytatywnie zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis Bożego działania w historii.

Boże Ciało 2017. Procesje w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało 2017

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywana jest Bożym Ciałem. W Kościele katolickim jest to tzw. święto nakazane, uroczystość liturgiczna ku czci Świętego Sakramentu. Wszyscy wierni powinni brać w nim czynny udział. – To jedyny dzień w roku, w którym ludzie Kościoła i wierni wychodzą na ulice prosić o błogosławieństwo od Chrystusa dla naszych domów, ulic i miast – mówi ks. Krzysztof Czaja, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Marii na Karwinach, członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. – Apelujemy do naszych parafian, aby w tym dniu ozdobili swoje domy i mieszkania. Aby było widać to przystrojenie w oknach i na balkonach i to nie tylko wzdłuż trasy przejścia procesji, ale również tam, gdzie ksiądz z Najświętszym Sakramentem nie dojdzie. Powinniśmy pokazywać, że jesteśmy chrześcijanami nie tylko w domu i kościele, ale aby było to widać na ulicy, nawet jeśli Najświętszy Sakrament przechodzi kilka ulic dalej – dodaje. Na czele procesji zawsze niesiony jest Najświętszy Sakrament, który tylko tego dnia opuszcza progi świątyni.

Historia uroczystości Bożego Ciała.

Cud w Bolsenie Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem biskup Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została rozszerzona na całe Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 r miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. Korporał przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest uznawany za ten, na który spadły krople krwi. W Polsce obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach. Są one budowane i ozdabiane przez aktywnych i zaangażowanych członków danych parafii. Przy każdym z nich czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Z Bożym Ciałem związana jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek – osiem dni po Bożym Ciele.

Czytaj więcej: http://www.dziennikbaltycki.pl/wiadomosci/gdansk/a/boze-cialo-2017-procesje-w-trojmiescie-uroczystosci-najswietszego-ciala-i-krwi-chrystusa,12179904/

 

 

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC